Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Działania

Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Działania

W środę 25 września o godz. 11 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 odbędzie organizowana w ramach Kampanii 17 Celów konferencja prasowa z okazji obchodów Światowego Dnia Działania na rzecz realizacji SDGs, której inicjatorem jest CSR Consulting. Partnerem merytorycznym Kampanii 17 Celów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie nowe narzędzie do mierzenia efektywności działań biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest ono efektem tegorocznej edycji Kampanii 17 Celów.

Światowy Dzień Działania #Act4SDGs obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. To symboliczny dzień mobilizacji. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W Polsce Partnerem Światowego Tygodnia jest Kampania 17 Celów. To inicjatywa prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerem merytorycznym Kampanii 17 Celów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas konferencji zaprezentowane będą wyniki tegorocznej edycji Kampanii 17 Celów, prowadzonej pod hasłem „Wspólne Działania”. Opublikowane zostanie pionierskie na polskim rynku narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 – Barometr wpływu. Zostało stworzone we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, w procesie szerokich konsultacji eksperckich, w które zaangażowane było ponad 20 instytucji. Dzięki niemu polskie firmy będą mogły mierzyć swój wkład w realizację Celów. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli monitorować postępy we wdrażaniu Agendy, a także wyznaczyć obszary wymagające podjęcia działań przez firmy w ramach indywidualnych lub wspólnych inicjatyw.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również te wspólne, międzysektorowe inicjatywy, które już zostały przez biznes zainicjowane, takie jak Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, Koalicja 5 Frakcji czy Centrum Zrównoważonych Opakowań.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora >>>.