Konferencja nt. realizacji Krajowego Planu Działań w obszarze biznesu i praw człowieka

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zapraszają do udziału w konferencji „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania” organizowanej w dniu 2 października br. Konferencja będzie dotyczyła Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 maja 2017 r.

KIEDY: 2 października 2017 r., godz. 9.00 – 15.30
GDZIE: Ministerstwo Rozwoju, Sala im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ul. Wspólnej 2/4)

KPD został zbudowany w oparciu o 3 filary zawarte w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka:
(1) Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka,
(2) Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka oraz
(3) Dostęp do środków zaradczych.

W czasie konferencji, a szczególnie w czasie równoległych sesji tematycznych, zastanowimy się wspólnie z uczestnikami nad tym jak najskuteczniej wdrażać działania, których realizację przewidziano w KPD, i jakie elementy powinny być ujęte w ramach działań ustawodawczych w nim przewidzianych.

Rejestracja rozpocznie się z początkiem września 2017 r. poprzez stronę internetową Ministerstwa Rozwoju .