Konferencja „Miasto 2018 – Zarządzanie Miastem”

Konferencja „Miasto 2018 – Zarządzanie Miastem”

Podczas kolejnych edycji konferencji organizatorzy prezentują najnowsze trendy w zarządzaniu miastami oraz zapraszają do dyskusji nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości.

14 – 15 czerwca, Katowice

Celem jest promowanie miast przyjaznych mieszkańcom, dlatego wiele miejsca poświęcone będzie idei tworzenia dobrze zaprojektowanych i przyjaznych ludziom przestrzeni publicznych, ochronie środowiska oraz zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów miejskich.

Więcej: http://2018.konferencjamiasto.pl/