Konferencja „Kampania 17/17 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju – dziś i jutro w partnerstwie”

Konferencja

6 grudnia w Ministerstwie Rozwoju w sali im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ul. Wspólnej), w godz. 10:00 – 15:00, odbędzie się konferencja podsumowująca Kampanię 17/17. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym kampanii. 

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele firm i organizacji zaangażowanych w Kampanię 17/17. Celem wydarzenia jest podkreślenie roli współpracy międzysektorowej na rzecz efektywnej realizacji SDGs w Polsce.

Rejestracja otwarta do 2 grudnia 2017 r., poprzez formularz na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: Informacja prasowa.