gru 02 2020

Jak planować innowacje? Ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Inkubatora TransferHUB

Lokalizacja: On-line,

Wydarzenie wieńczące tegoroczny cykl spotkań w ramach drugiej edycji Inkubatora TransferHUB odbędzie się 2 grudnia (środa) w godz. 10-12. Zostanie poświęcone doświadczeniom osób zaangażowanych w przygotowanie i testowanie innowacji społecznych. Inkubator TransferHUB prowadzą Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

O korzyściach, rozwoju i wyzwaniach związanych z udziałem w TransferHUB opowie Beata Charycka z zarządu Kooperatywy Spożywczej Dobrze, która przeszła wszystkie etapy pracy nad innowacją w pierwszej edycji inkubatora. Zaprezentuje również korzyści dla organizacji wynikające z zaangażowania w projekt oraz zmiany społeczne, które dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu udało się osiągnąć. Towarzyszyć jej będzie Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka TransferHUB, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Ich rozmowa skupi się na tym, na co zwracać uwagę planując innowację, co warto przemyśleć przed wysłaniem zgłoszenia i czego unikać projektując innowację.

Zarejestruj się na wydarzenie (formuła online) tutaj >>

Tytuł: Na co zwracać uwagę, planując innowacje?

Termin: 2 grudnia br., godz. 10:00-12:00

Udział w rozmowie wezmą: Beata Charycka, Kooperatywa Spożywcza Dobrze; Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

W spotkaniu będzie uczestniczył tłumacz polskiego języka migowego.

Spotkanie 2 grudnia jest jednocześnie ostatnim przed zakończeniem zgłoszeń innowacyjnych pomysłów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Nabór trwa do 6 grudnia (formularz na transferhub.pl). Podczas spotkania będzie więc także możliwość zadania pytań dotyczących zgłaszanych rozwiązań.

– Zorganizowaliśmy 6 webinariów z ekspertami i ekspertkami w obszarach, którymi zajmować się będzie Inkubator TransferHUB – wszystkie rozmowy można obejrzeć na naszej stronie www.transferhub.pl w zakładce “Baza wiedzy”. Podczas ostatniego spotkania w najbliższą środęchcemy przyjrzeć się doświadczeniu współautorki innowacyjnego rozwiązania z poprzedniej edycji inkubatora. Wierzę, że to spotkanie będzie inspirujące i informacyjne dla osób zainteresowanych zgłoszeniem swojego pomysłu – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Zgłoś innowacyjny pomysł

Już tylko do 6 grudnia trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia oraz jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych, w tym kontekście: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane poprzez stronę transferhub.pl.

Aby zgłosić się skutecznie należy do 6 grudnia (włącznie) zrobić dwa kroki:

  1. wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/formularz
  2. wysłać na adres w wersji drukowanej (00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49 lok. 201) pocztą podpisane oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru. Oświadczenie dostępne na stronie transferhub.pl. W przypadku korespondencji decyduje data stempla pocztowego.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnień pracowniczych oraz dostępności.

– W ramach TransferHUB podejmujemy niezwykle istotne tematy związane z pracą przyszłości, która zaczyna się już dziś. To kwestie takie jak: sytuacja kobiet na rynku pracy, niekorzystne zmiany demograficzne, automatyzacja i robotyzacja. Innowacje społeczne mogą pozwolić skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Zapraszamy serdecznie do udziału w ogólnopolskim projekcie TransferHUB, w którym mamy przyjemność współpracować z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. To otwarta przestrzeń do szerokiego zaangażowania się firm, organizacji, instytucji czy też osób fizycznych – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023. Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>