III Ogólnopolska Konferencja Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju jest inicjatywą koła naukowego SKN Ekobiznes, doktorantów UŁ i odbywa się już po raz trzeci przy wsparciu Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Konferencja porusza tematykę szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju, która wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo-badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna edycja konferencji będzie się skupiać na aspektach zrównoważonego rozwoju dotyczących miast, społeczeństwa oraz przedsiębiorstwa.

Konferencja podzielona będzie na sekcje tematyczne i będzie obejmować następujące zagadnienia:

Miasto

 • zielona infrastruktura
 • transport i logistyka miejska
 • miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
 • innowacyjne działania miast

Społeczeństwo

 • kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
 • odpowiedzialny konsument
 • przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorstwo

 • inwestycje środowiskowo-społeczne
 • odpowiedzialna komunikacja (marketing, PR, CSR)
 • przedsiębiorstwo lokalne i globalne – etyczne aspekty działalności
 • działalność B+R

Więcej informacji