gru 08 2020

II Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej

Lokalizacja: On-line,

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Tematem wiodącym II ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „ Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami” będzie problematyka szeroko rozumianych relacji pomiędzy zarządzaniem projektami a ideą społecznej odpowiedzialności organizacji, zarówno odnoszących się do problemów merytorycznych jak też metodologicznych. Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams. Wydarzenie zostało objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami.

Tematyka konferencji:

Za szczególnie istotne w tej edycji konferencji uznano poniższe zagadnienia:

  •  istoty społecznej odpowiedzialności w projektach,
  •  roli i znaczenia projektów w realizacji celów wynikających ze społecznej odpowiedzialności organizacji,
  • kompetencji odpowiedzialnych kierowników projektów,
  • nowych trendów w zarządzaniu projektami w aspekcie społecznej odpowiedzialności,
  •  wyników badań w powyższym obszarze.

Miejsce Konferencji

Konferencja on-line (MS Teams). Szczegóły spotkania będą znane w późniejszym terminie.

Źródło: mat. pras.