cze 17 2020

Forum OECD nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Lokalizacja: On-line,

Organizowane przez OECD Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (Global Forum on Responsible Business Conduct, GFRBC) w tym roku odbędzie się w formie konferencji online.
Tegoroczne Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu OECD odbędzie się w dwóch częściach:

19 maja 2020 r.  COVID-19 i odpowiedzialne prowadzenie biznesu

W tej części GFRBC omówione zostaną podejścia administracji rządowych oraz przedsiębiorstw uwzględniające zasady RBC w rozwiązywaniu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz budowy bardziej odpornych łańcuchów dostaw.

17 czerwca 2020 r.  Dostęp do środków zaradczych

W związku z przypadającą w 2020 r. 20-tą rocznicą utworzenia Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych OECD, druga część GFRBC poświęcona zostanie problematyce środków zaradczych oraz przedstawieniu szerszej perspektywy różnych mechanizmów skargowych. Przejdź do agendy >>

Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych, związków zawodowych, organizacji pracowniczych, organizacji społecznych, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli administracji.
Wydarzenie jest bezpłatne. Rejestracja poprzez stronę OECD >>