Wydarzenia CSR

Nadchodzące

Konferencja: Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech

Gru07

PolskaWarszawa

Konferencja odbędzie się 7 grudnia br. o godzinie 11.00 w sali Rudniewa, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy ulicy Plac Defilad 1. Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych zadań samorządów. Jednostki terytorialne stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Wśród nich można wymienić konieczność kompleksowego, długoterminowego planowania oraz pozyskiwania środków zewnętrznych i angażowania partnerów na potrzeby realizacji…

Czytaj więcej

Konferencja: Early Warning Europe

Gru07

PolskaWarszawa

Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacja Firmy Rodzinne zapraszają na konferencję inaugurującą projekt Early Warning Europe. Konferencja odbędzie się 7 grudnia br. w Warszawie w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej sieci mentorów wspierających przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, oraz destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: wydarzenia.parp.gov.pl/earlywarning 

Czytaj więcej

Wykład: Dochodzenie odszkodowań przez ofiary naruszeń praw człowieka dokonanych przez biznes. Perspektywa amerykańska

Gru07

PolskaWarszawa

Wykład: Dochodzenie odszkodowań przez ofiary naruszeń praw człowieka dokonanych przez biznes. Perspektywa amerykańska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na cykl dziewięciu spotkań współorganizowany z Polską Radą Biznesu. W ramach projektu odbędą się wykłady połączone z dyskusją na tematy z pogranicza biznesu i ochrony praw człowieka. Celem projektu jest zrekonstruowanie współczesnego stanu dyskusji wokół praw człowieka w kontekście funkcjonowania biznesu oraz edukacji uczestników wykładów o współczesnych wyzwaniach dla biznesu jakie wynikają z praw człowieka. Wnioski płynące z wykładów zostaną zawarte…

Czytaj więcej

Spotkanie: ujawnianie danych niefinansowych. Fakty

Gru12

PolskaWarszawa

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza firmy objęte nowym obowiązkiem na spotkanie pt. Ujawnianie Danych Niefinansowych. Fakty. 12 grudnia, poniedziałek, godz. 10:30-12:30 Projekt ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości, która ma zaimplementować Dyrektywę 2014/95/UE z 22.10.2014 dotyczącą ujawniania danych pozafinansowych. Nowe obowiązki mają dotyczyć jednostek zainteresowania publicznego (m.in. banków, instytucji finansowych i spółek giełdowych) liczących pow. 500 pracowników i spełniających określony wymóg finansowy. Chcemy jak najrzetelniej przedstawić informacje…

Czytaj więcej

XII międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016

Gru15

PolskaWarszawa

15 grudnia 2016r. (czwartek) w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie odbędzie się XII międzynarodowa konferencja POWER RING 2016. Podczas tegorocznej konferencji Power Ring będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego i nie tylko, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania oraz szans na skuteczną realizację takich projektów. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie…

Czytaj więcej