Warsztat „SDGs – MAPA DZIAŁAŃ BRANŻY OCHRONY ZDROWIA W POLSCE”

W dniu 25 września 2017 r. CSR Consulting wraz z firmą Polpharma organizuje warsztat pt. „SDGs – MAPA DZIAŁAŃ BRANŻY OCHRONY ZDROWIA W POLSCE”. Celem warsztatu jest strategiczne spojrzenie na potencjał działań branży ochrony zdrowia i opracowanie kluczowych kierunków działań wspierających realizację Agendy 2030 w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w ramach Kampanii 17/17 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), realizowanej pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland.

Informacje o wydarzeniu:

  • Gdzie? „Wilcza 50 Restaurant Cafe Bar”, ul. Wilcza 50, 00-679 Warszawa
  • W jakich godzinach? 12:00 – 16:00
  • Jaki jest jego cel? Wypracowanie wspólnych rekomendacji i określenie kierunków działań dla sektora w kontekście SDGs.
  • O czym porozmawiamy? O szansach i wyzwaniach dla polskiego biznesu, dobrych praktykach, SDGs kluczowych dla branży oraz mapie jej działań.
  • Jak zgłosić swój udział? Chęć udziału prosimy zgłaszać do dnia 21 września br. na adres: napisz na email .

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w warsztacie wymaga mailowego potwierdzenia przez organizatora.