Publikacje FOB

Każdego roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowuje liczne badania, analizy i publikacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na świecie. Dostarczamy wiedzy na temat CSR i zrównoważonego rozwoju, bezpłatnie udostępniając wyniki naszej pracy na portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Wszystkie publikacje

Analiza Tematyczna „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania”

Analiza Tematyczna „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania”

Analizy tematyczneForum Odpowiedzialnego Biznesu

Mimo wielu pozytywnych zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż aktualne pozostają zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, nierówny dostęp do awansów, niski udział kobiet w zarządach czy nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę. W analizie „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania” Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje na obecne trendy zwiększania udziału kobiet w biznesie oraz rozwiązania na przyszłość.

czytaj więcej
Edukowanie konsumentów – doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów – doświadczenia polskiego rynku

Niezbędnik Odpowiedzialnego BiznesuForum Odpowiedzialnego Biznesu

Konsument uczy się przez całe życie. Najczęściej im więcej wie, tym więcej wymaga od produktów i usług, jakie wybiera oraz od  firm, które je dostarczają.  Czy w takiej sytuacji firmom opłaca się dostarczać konsumentom wiedzy w ramach programów edukacyjnych? Nowa broszura FOB z cyklu „Niezbędnik odpowiedzialnego biznesu” pokazuje, że warto taki wysiłek podjąć choć należy się do tego właściwie przygotować.

czytaj więcej

Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR

KsiążkiForum Odpowiedzialnego Biznesu

Coraz więcej firm w Polsce realizuje praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jednak niewiele z nich mierzy efektywność, czy wpływ społeczny swoich działań. Jakie są sposoby mierzenia niematerialnych skutków CSR i jak robią to inni, opisuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w publikacji „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR”.

czytaj więcej
Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku – Raport

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku – Raport

BadaniaLaboratorium Badania Komunikacji Społecznej

W ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” Forum Odpowiedzialnego Biznesu przebadało przedstawicieli biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Celem badania było sprawdzenie stopnia wdrażania zasad CSR na Śląsku, analiza barier dotyczących wdrażania zasad CSR na Śląsku, analiza potrzeb związanych z realizacją strategii CSR, analiza zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz identyfikacja obszarów upowszechniania inicjatyw CSR.

czytaj więcej
Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

Badania

Niniejsza publikacja podsumowuje badania przeprowadzone w województwie śląskim w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”, który Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

czytaj więcej
Analiza tematyczna „Organizacje strażnicze w Polsce – wskazówki dla biznesu”

Analiza tematyczna „Organizacje strażnicze w Polsce – wskazówki dla biznesu”

Analizy tematyczneForum Odpowiedzialnego Biznesu

Firmy, które publicznie deklarują stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) muszą być przygotowane na zewnętrzną weryfikację swoich działań. W miarę jak koncepcja CSR zyskuje na popularności w Polsce, pojawiają się jednostki i organizacje pragnące zweryfikować zakres i prawdziwość deklarowanych działań – są to organizacje strażnicze (ang. watchdog). Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje analizę na temat istniejących w Polsce organizacji strażniczych.

czytaj więcej
Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu

Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu

KsiążkiNatalii Ćwik (red.)

Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu” to publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która stanowi unikatowy zestaw artykułów eksperckich, studiów przypadków, wywiadów i badań, rzucających nowe światło na temat marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu.
czytaj więcej