Publikacje FOB

Każdego roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowuje liczne badania, analizy i publikacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na świecie. Dostarczamy wiedzy na temat CSR i zrównoważonego rozwoju, bezpłatnie udostępniając wyniki naszej pracy na portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Badania

Badanie „Odpowiedzialny łańcuch dostaw”

Badanie „Odpowiedzialny łańcuch dostaw”

BadaniaAutorka: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Komentarze: Jacek Dymowski, Magdalena Krukowska

Badanie „Odpowiedzialny łańcuch dostaw” – wyniki badania na grupie firm oraz konsumentów, dotyczące standardów społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu dostawami.

czytaj więcej
Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

BadaniaMagdalena Gryszko

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Zarządzanie różnorodnością w Polsce” jest pierwszą próbą analizy zarządzania różnorodnością w Polsce. Raport stanowi część europejskiego Raportu na temat zarządzania różnorodnością.
czytaj więcej
Młodzi konsumenci o CSR – prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez Gemius SA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Młodzi konsumenci o CSR – prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez Gemius SA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

BadaniaNatalia Ćwik

Badanie „Młodzi konsumenci o CSR”, przeprowadzone w październiku 2009 r. przez firmę badawczą Gemius SA we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczy postaw i świadomości młodych polskich konsumentów w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Celem badania było zweryfikowanie czy młodzi konsumenci w Polsce znają pojęcie społecznej odpowiedzialności i jak się do niego odnoszą oraz na ile CSR wpływa na ich postawy konsumenckie i wybory na drodze zawodowej. W badaniu udział wzięło 1135 osób w wieku 18-25 lat. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiet internetowych.

czytaj więcej

„Młodzi konsumenci o CSR” – komentarz Małgorzaty Niepokulczyckiej

Badaniadr Małgorzata Niepokulczycka

Jeżeli traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu poważnie, jako wyznacznik nowych trendów ekonomicznych i społecznych, zrozumienie i akceptacja dla tego problemu ze strony młodzieży jest wręcz nie do przeszacowania. Wynika to z kolejnego truizmu: dzisiejsi 18. czy 25.latkowie jutro będą osobami podejmującymi istotne, nie tylko dla ich indywidualnych interesów, decyzje. Warto więc poświecić czas i środki na ich rzetelną edukację w tym zakresie, by byli społecznie odpowiedzialni w rzeczywisty a nie tylko marketingowy sposób.

czytaj więcej
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza

BadaniaForum Odpowiedzialnego Biznesu

Jaka jest kondycja społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju? Co zrobić, aby wzmocnić CSR polskiej gospodarki? 15 października 2007 zostały zaprezentowane wyniki pierwszej w Polsce analizy poziomu zaawansowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

czytaj więcej
Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka

Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka

Badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Raport jest wspólnym przedsięwzięciem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Powstał na bazie badania na temat postaw liderów największych firm w Polsce wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało przeprowadzone na grupie menedżerów 170 spośród 500 największych firm w Polsce (na podstawie listy Rzeczpospolitej).

czytaj więcej