Uwaga – 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule ONLINE Więcej informacji »


Newsletter Targów CSR


Jak aktywnie uczestniczyć w 8. Targach CSR online?

Zwiedzaj stoiska na platformie WebEXPO

Link do platformy EXPO dostępny będzie na stronie targów w dniach 5-9 października 2020.

Oglądaj część konferencyjną online

Relacja z wydarzenia będzie prowadzona jednocześnie na stronie odpowiedzialnybiznes.pl, profilu Facebook, kanale YouTube.

Poznawaj uczestników Targów CSR

Codziennie od 5 do 9 października o stałej godzinie zaprosimy uczestników Targów do sesji networkingowych na platformie REMO; link do platformy zostanie udostępniony bliżej terminu wydarzenia.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na Newsletter Targów CSR

 

Europejski Korpus Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach Fundacja koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność FRSE przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2018-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez PolskoLitewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Europejski Korpus Solidarności to pierwszy program, którym zarządza FRSE, który daje możliwość realizacji projektów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach ścieżki Staże i miejsca pracy organizacje, instytucje i firmy mogą włączyć w swoje projekty społeczne zaangażowanych pracowników i stażystów z Polski i całej Europy. EKS to nie tylko dofinansowanie miejsca stażu/pracy w obszarze CSR, ale dostęp do bazy ponad 250 000 potencjalnych pracowników i stażystów z Polski i całej Unii Europejskiej. W latach 2018-2020 KE przeznaczyła ponad 340 mln euro na wsparcie projektów EKS, w nowej perspektywie budżetowej 2021-2027 na działania Korpusu będzie przeznaczonych ponad 1 miliard euro.

Planowane działania na stoisku

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzającej programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. Udział w tych inicjatywach daje możliwość na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Europejski Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw Komisji Europejskiej, która skierowana jest to organizacji, instytucji i firm, które realizują społecznie istotne działania będące odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Młodzi ludzie z całej Europy i spoza niej chcą i angażują się w działania, które mają sens i przynoszą rzeczywistą zmianę w ich społecznościach. Dzięki Europejskiemu Korpusowi Solidarności organizacje, firmy i instytucje mogą realizować projekty społeczne z udziałem wolontariuszy lub zaangażowanych pracowników i stażystów.

Na stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności zaprezentujemy wszystkie akcje programu oraz przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania i wsparcia w zakresie realizacji projektów społecznych. Ponad 1 mld euro czeka na organizacje i instytucje w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

W trakcie Gorących Stolików Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprezentuje trzy akcje Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwiające uzyskanie dofinansowania na działania społeczne z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów oraz sesję na temat uzyskania Znaku Jakości umożliwiającegorealizację projektów w Programie.

  • Projekty Wolontariatu mogą być realizowane przez organizacje i instytucje, które realizują działania w społecznościach lokalnych. Można uzyskać finansowanie na goszczenie zagranicznych i polskich wolontariuszy którzy przez okres nawet 12 miesięcy włączają się w działania społeczne organizacji.

  • Projekty Solidarności w których organizacje i instytucje mogą wspierać realizację istotnych projektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych.

  • Staże i miejsca pracy – firmy, organizacje, instytucje mogą zaprosić pracownika/stażystę do realizacji istotnych społecznie działań oraz uzyskać dofinansowanie na jego działania.

Znak Jakości to certyfikat umożliwiający firmom i organizacjom uzyskanie dofinansowania i realizację projektów w Programie. To także certyfikat potwierdzający, że instytucja spełnia wszystkie standardy jakościowe Europejskiego Korpusu Solidarności, gwarantujące realizację wysokiej jakości projektów wolontariaty, staży i miejsc pracy. Dzięki Znakowi Jakości firma dołącza do tysięcy organizacji w Europie i poza nią biorących udział w prestiżowym programie Komisji Europejskiej.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) dyżur 12.00 – 14.00
Wtorek (6 października) Wolontariat międzynarodowy EKS dla organizacji, dyżur 12.00 – 14.00
Środa (7 października) Projekty Solidarności EKS, dyżur 12.00 – 14.00
Czwartek (8 października) Staże i praca – Europejski Korpus Solidarności, dyżur 12.00 – 14.00
Piątek (9 października) Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, dyżur 12.00 – 14.00

Linki i multimedia