Dokumenty archiwalne

Raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata 2013-2014

Oddajemy w Państwa ręce drugi raport społeczny stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jako organizacja promująca idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu chcemy też być przykładem tego, w jaki sposób można mierzyć i raportować swój wpływ na ludzi i środowisko. Niniejszy raport został oparty na wytycznych Global Reporting Initiative wersji 4.0, wykorzystujemy w nim dane zbierane wewnętrznie.

Zobacz raport online