SDGs

31.10.2018

Program wspierania macierzyństwa TAURON w publikacji FOB

Autorski program wspierania macierzyństwa „Mama pracuje!”, realizowany przez TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis oraz TAURON Dystrybucja Pomiary, znalazł się w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Eksperci wybrali w niej siedemnaście projektów, odpowiadających siedemnastu wyzwaniom z Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.
31.10.2018

Do 2050 roku mniej niż 10% ziemskiego lądu będzie wolne od śladów ingerencji człowieka. Living Planet Report 2018 WWF

Gwałtowny proces zanikania środowiska przyrodniczego nie jest procesem naturalnym. Raport WWF ujawnia szokującą skalę wpływu człowieka na planetę. Głównymi przyczynami aktualnej utraty różnorodności biologicznej są: rabunkowa gospodarka oraz rolnictwo – obie związane z nieustannie rosnącą konsumpcją człowieka. Nadmierna  eksploatacja Ziemi prowadzona przez ludzi poważnie osłabia zdolność przyrody do podtrzymywania życia, funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. W skali światowej przyroda dostarcza ludziom usługi ekosystemowe warte około 125 bilionów dolarów rocznie. Wskaźnik Living Planet pokazuje, że liczebność populacji kręgowców spadła aż o 60% w ciągu ostatnich 40 lat. Jeśli podtrzymamy aktualną tendencję to do 2050 roku mniej niż 10% lądu pozostanie wolne od śladów ingerencji człowieka. Biorąc pod uwagę wzajemne zależności pomiędzy zdrowiem a przyrodą, dobrobytem ludzi oraz przyszłością naszej planety, WWF wzywa międzynarodową społeczność do zjednoczenia się w celu zawarcia globalnej umowy na rzecz przyrody oraz ludzi, aby odwrócić tendencję zaniku różnorodności biologicznej.
25.10.2018

Rusza rejestracja na hackathon GUS „Koduj SDG”

Od 9 do 10 listopada 2018 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, przy al. Niepodległości 208 w Warszawie, zostanie zorganizowany hackathon SDG trwający nieprzerwanie przez 27 godzin. Pula nagród wynosi 30 tys. zł. Internetowa rejestracja na konkurs potrwa do 6 listopada. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym hackathonu.
24.10.2018

Stena Recycling nagrodzona na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Stena Recycling nagrodzona na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów" organizowanym przez Fundację CSR Res Severa. Filmy "It starts here" i "Wspólnie zamknijmy obieg" otrzymały Brązową Tarczę w kategorii Przedsiębiorstwa.
24.10.2018

#MamyWspólneCele – granty od Santander Bank Polska

Wraz z publikacją najnowszego Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Santander Bank Polska, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ogłosił konkurs...
23.10.2018

Międzynarodowe gremium dyskutowało w Polsce o przyszłości odpowiedzialnego biznesu

O rozwoju odpowiedzialnego biznesu, implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz strategii działania i współpracy rozmawiali przedstawiciele organizacji członkowskich CSR Europe w dniach 18-19 października br. w Warszawie. Spotkanie po raz drugi odbyło się w Polsce, a jego współgospodarzem było Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
12.10.2018

Konieczne pilne ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Nowy raport IPCC

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach społeczeństwa - powiedział IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimat) w najnowszym Raporcie. Specjalny raport na temat globalnego ocieplenia o temperaturze 1,5 ° C został zatwierdzony przez IPCC 6 października w Incheon w Republice Korei. Jest to kluczowy wkład naukowy do grudniowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ang. Conference of the Parties, COP24), kiedy rządy dokonają przeglądu Porozumienia Paryskiego, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
09.10.2018

Good life goals – czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdego

Z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia zapisów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, World Business Council wspólnie z organizacją Futerra i Programem Środowiskowym ONZ rozpoczął kampanię "Good life goals"/"Cele dobrego życia", która w lekki i zabawny sposób przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju, zwracając uwagę na to co każdy człowiek może zrobić na rzecz ich realizacji. 
28.09.2018

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi w najnowszej publikacji FOB o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.
25.09.2018

#Act4SDGs – Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

25 września, w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy 2030, obchodzony jest Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trzecią rocznicę ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w ponad 130 krajach świata organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na rzecz ich osiągnięcia, w ramach międzynarodowej kampanii "We#Act4SDGs".
21.09.2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu na EFNI

W dniach 26 – 27 września w Sopocie już po raz ósmy odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym wydarzenia i partnerem panelu dyskusyjnego "Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju", który odbędzie się w piątek 28 września.
16.08.2018

Raport „Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”

Tematem pierwszej publikacji przygotowanej przez inicjatywę "The World in 2050" jest rola zmian w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie analizie poddano trendy wpływające pozytywnie i negatywnie na realizację SDGs.
03.08.2018

Nowy przewodnik GRI „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej”

"Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik"  to publikacja, która ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie ich wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przewodnik został opublikowany przez Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact.
01.08.2018

Od 1 sierpnia żyjemy na ekologiczny kredyt

212 dni zajęło nam w tym roku wykorzystanie zasobów Ziemi, które z założenia powinny wystarczyć na cały rok. 1 sierpnia jest w tym roku światowym Dniem Długu Ekologicznego, czyli punktem, od którego zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt. Granica ta cały czas się przesuwa. 30 lat temu roczny budżet planety przekraczaliśmy w połowie października. Jak podkreślają specjaliści, by zadbać o planetę, wystarczy niewiele: oszczędzać energię i wodę, zamienić samochód na rower czy wybierać żywność z ekologicznym certyfikatem. Jeśli nie zmienimy stylu życia, może nas czekać katastrofa – ostrzegają.
01.08.2018

Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bank Światowy udostępnił bezpłatny i otwarty dla wszystkich Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju 2018. Na stronie można znaleźć zbiór map, wykresów i historii związanych z 17 Celami ONZ, a także omówienia trendów i pomiarów wykorzystujące dostępne wizualizacje danych, dotyczących SDGs.