Rekomendacje Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

1. Rekomendacja

Postępowanie etyczne to takie, które oparte jest na wartościach głęboko humanistycznych, takich jak godność, szacunek i rozwój. Poszanowanie praw człowieka nie może pozostać w sferze deklaracji. Jest niezmienną podstawą dla wszystkich organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadaniem każdej z branż jest podjęcie refleksji nad swoją aktywnością z uwzględnieniem potrzeb szerokiego grona jej interesariuszy i specyfiki danej branży

czytaj więcej

2. Rekomendacja

Każda firma wpływa na środowisko niezależnie od rodzaju działalności, dlatego jest ono kluczowym interesariuszem. Zaangażowanie na rzecz środowiska wynikać powinno z poczucia współodpowiedzialności przedsiębiorstw za funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Firma powinna ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i dążyć do zwiększania wpływu pozytywnego. Sukces uda się osiągnąć jedynie dzięki szczeremu zaangażowaniu i współpracy wielu podmiotów: rządów państw, przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i środowiskowych oraz społeczeństwa

czytaj więcej