Członkinie i członkowie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

W skład Rady Odpowiedzialnego Przywództwa wchodzą prezeski i prezesi, członkowie zarządów firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkinie zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Dominika Bettman

Siemens Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Polska. Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest członkinią zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, rady nadzorczej Eurobanku i przewodniczącą Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017 roku.

Artur Czepczyński

ABC Czepczyński

Właściciel i Prezes Zarządu firm ABC-Czepczyński oraz siostrzanej Simple Way, przedsiębiorstw branży spedycyjnej świadczących usługi spedycji w transporcie drogowym (ładunki częściowe oraz całopojazdowe, a także transport chłodniczy). Twórca autorskiego systemu weryfikacji przewoźników: SafeCarGo, udzielający się aktywnie w zakresie prewencji masowym kradzieżom ładunków. Współwłaściciel (wraz z małżonką) ośrodka wypoczynkowego WEZAJ oraz butikowego biura podróży SONRISO. Inwestor w firmie YLIA. Członek Zarządu The Family Business Network Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Autor ogólnopolskiego projektu edukacji ekonomicznej i finansowej ABC-Ekonomii. Od zawsze aktywnie działający na gruncie działań charytatywnych i filantropijnych, a od ponad 3 lat osobiście realizujący politykę CSR w zarządzanych przez siebie firmach.

Joanna Erdman

ING Banku Śląski

Wiceprezeska ING Banku Śląskiego, odpowiedzialna za realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Nasza Odpowiedzialność”, która jest częścią strategii biznesowej. W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju, bank realizuje działania w 3 kierunkach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu. Joanna przewodniczy w banku – Sustainability Forum, na którym cyklicznie ambasadorzy dyskutują o postępach realizacji strategii oraz planują kolejne działania. Joanna inicjuje i angażuje się w wiele wydarzeń m.in. w 2019 roku – CEO Roundtable z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju, współorganizowane przez Global Compact Network Poland, w okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju, konferencję „Odpowiedzialność Ekologiczna Polskiego Biznesu”, organizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP i Pracodawców RP.

Jest stałą panelistką na Europejskim Kongresie Gospodarczym i Open Eyes Economy Summit. Dzięki jej działaniom ING Bank Śląski, szeroko współpracuje z partnerami w zakresie elektromobilności, a w roku 2019 bank otrzymał od Ministerstwa Finansów mandat na przeprowadzenie emisji zielonych obligacji denominowanych w EUR. Joanna jest również Przewodniczącą  Rady Fundacji ING Dzieciom oraz patronką konkursu wolontariackiego ING – Dobry Pomysł. Od 2019 roku jest członkinią Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB.

Carolina Garcia Gomez

IKEA Retail Polska

Prezes IKEA Retail Polska, rozpoczęła współpracę z IKEA w 2005 roku jako Kierownik Sprzedaży sklepu IKEA w Barakaldo (Hiszpania), a rok później została Kierownikiem tego sklepu. Od 2009 roku w IKEA Retail Services w Szwecji była odpowiedzialna na szczeblu globalnym za rozwój kompetencji sprzedażowych. W 2011 roku wróciła do Hiszpanii, jako Zastępca Kierownika sklepu w Maladze, rok później została Kierownikiem. W trakcie swojego pobytu w Hiszpanii Carolina otworzyła i kierowała kolejnym sklepem IKEA, tym razem w Walencji. W roku 2015 objęła funkcję Wiceprezesa IKEA Retail na Czechy, Węgry i Słowację, a w roku 2017 przeniosła się do Tokio jako Wiceprezes IKEA Retail Japonia.

Carolina ukończyła studia inżynieryjne w Bilbao, gdzie zdobyła tytuł Inżyniera Przemysłowego oraz posiada dyplom z ukończenia programu Master of Business Administration w IESE Business School.

Agnieszka Kłos

Provident Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym. Pracę w Provident Polska rozpoczęła w 2007 roku. Od roku 2016 była członkiem zarządu w Provident Polska i zajmowała stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Obsługi Klienta. Wcześniej Agnieszka pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, a przedtem była Dyrektorem Departamentu Finansów. Zanim dołączyła do Provident Polska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., z którą była związana przez ponad 8 lat, a także w angielskiej firmie Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada kompetencje biegłego rewidenta i FCCA. Od stycznia 2018 roku Agnieszka, jako pierwsza kobieta i pierwsza Polka, pełni funkcję Prezesa Zarządu Provident Polska, zastępując na tym stanowisku Davida Parkinsona. Jest członkiem Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczącą Platformy „Kierunek: kobieta biznesu” Pracodawców RP.

Monika Kulik

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku. Odpowiadała min. za kreowanie i prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami z zakresu CSR w firmie. Odpowiada za przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska- integracja cyfrowa, współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Bożena Leśniewska

Orange Polska

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w DHL International Ltd. Od ponad 20 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. W listopadzie 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji. Od stycznia 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółkę Integrated Solutions. Ukończyła Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademię Mentoringu oraz Advanced Management Programme na INSEAD. Jest członkiem europejskiej organizacji Women in Leadership, Rady Ekspertów THINKTANK oraz Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Jest też aktywną mentorką w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Justyna Orzeł

Wiceprezeska Zarządu, Sekretarz Generalny Carrefour Polska

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w handlu, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, operacji, marketingu, handlu i sprzedaży. Z Carrefour Polska związana jest od 1998 roku, gdzie w ostatnich latach, jako dyrektor zasobów ludzkich, z sukcesami tworzyła i realizowała strategię HR Carrefour Polska.

W obecnej roli odpowiada za obszar zasobów ludzkich, prawny, komunikacji zewnętrznej, strategii i transformacji, jakości, ochrony i CSR.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowany coach Erickson Professional Coach.

Jaromir Pelczarski

BNP Paribas Bank Polska

Wiceprezes Zarządu Banku. Nadzoruje obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Organizacji IT, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania, Pion Nowych Technologii, Architektury i Wsparcia IT, Pion IT dla Funkcji Centralnych, Pion Rozwoju IT Bankowości Korporacyjnej i Rynków Kapitałowych, Pion Rozwoju Systemów IT dla Klienta Detalicznego oraz Departament Centrum Kompetencyjnego T24. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank. Ponadto, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu.

Irena Pichola

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 1 maja 2015 jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe). Irena Pichola w propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowana od 15 lat. Przez ostatnie 8 lat zajmowała stanowisko Lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. Pracowała z największymi firmami w Polsce, realizując ponad 300 projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR. Jest doradcą Rządu RP w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasiada również w licznych radach, m.in. w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki. Od ponad 10 lat jest Wiceprezesem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Polsce była inicjatorem wielu projektów wpływających na budowanie rozumienia zrównoważonego rozwoju i CSR, m.in. tworząc wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska platformę dialogu i współpracy z biznesem wokół projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Razem z Akademią Leona Koźmińskiego zainicjowała pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Od lat bierze udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizacji Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) czy CSR Europe, skąd czerpie inspirację do pracy z klientami i edukacji rynku.

Agnieszka Servaas

VIVE Management, Grupa VIVE

Prezes Zarządu VIVE Management, sprawująca nadzór i kontrolę nad grupą powiązanych ze sobą spółek VIVE Group, której jest współtwórcą. Odpowiedzialna za strategię zarządzania, konsolidację oraz stały rozwój spółek w Grupie. Dzięki jej zaangażowaniu i umiejętnemu doradztwu biznesowemu firma ma zasięg globalny i współpracuje z Klientami 70 krajów na całym świecie. Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości. Inicjatorka nurtu Textile Upcycling, jako formy przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Filantrop, zaangażowana w inicjatywy wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz pomoc finansową dla niezwykłych talentów. Aktywnie wspiera Fundację VIVE Serce Dzieciom, Świętokrzyski Fundusz Lokalny, Małą Ligę Piłki Ręcznej, Fundację LifeSkills w Warszawie. Odznaczona Kapeluszem Filantropa i Srebrną Odznaką Związku Piłki Ręcznej.

Bertus Servaas

Grupa VIVE

Właściciel VIVE Group. Od 1992 Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling – największego przedsiębiorstwa w branży recyklingu tekstyliów w Polsce. Biznesmen, pochodzący z miejscowości Zaanstad w Holandii, na stałe mieszkający w Polsce. Ekonomista, od 1986 roku prowadzący niezależną działalność biznesową.

Jego wizjonerskie i innowacyjne podejście do zarządzania przekłada się na powstanie nowych jednostek, działających w różnorodnych branżach. Filantrop wspierający rozwój Kielc oraz organizacji działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Prezes odnoszącego sukcesy Klubu Sportowego VIVE Kielce SA. Bertus Servaas jest również pomysłodawcą Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną, za którą w roku 2011 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

Marzena Strzelczak

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji. Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Karolina Szmidt

Henkel Polska

Członek zarządu Henkel Polska i dyrektor działu HR w regionie Europy Północno-Wschodniej, w skład którego wchodzą Polska i kraje bałtyckie. Odpowiada za rozwijanie i wdrażanie strategii firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, procesy rekrutacji, programy rozwoju pracowników, systemy wynagrodzeń oraz projekty z zakresu employer brandingu. Do jej obowiązków należy również zapewnienie bieżącego doradztwa kadrze menedżerskiej w obszarze najlepszych praktyk i rozwiązań HR.

Absolwentka Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe na trzech kierunkach: Przywództwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Ewa Urbaniak

Dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Część swojej edukacji odbyła we Francji otrzymując licencjat na Uniwersytecie Owernii w Clermont Ferrand oraz kończąc studia podyplomowe na ICAM w Lille.

Od początku związana z polską fabryką L’Oréal w Kaniach. W 2001 roku rozpoczęła pracę jako inżynier ds. produkcji w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2004 roku stanąć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została oddelegowana w 2007 roku. Sześć lat później została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 roku, objąć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji. Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł.
Od kwietnia 2018 roku kieruje jedną z największych na świecie fabryk L’Oréal Warsaw Plant.