Ranking Odpowiedzialnych Firm

Jest to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Więcej informacji o tegorocznej edycji TUTAJ

Ranking publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia, które przygotowuje Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Jarosław Horodecki, a weryfikuje Deloitte. Pierwsza wersja Rankingu była opracowywana we współpracy z Prof. Witoldem Orłowskim (PwC) i Prof. Wojciechem Gasparskim (Centrum Etyki Biznesu ALK).

Ankieta rozsyłana do firm jest modyfikowana corocznie, z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku, zwiększania się ilości firm z poszczególnych branż zaawansowanych w proces wdrażania rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu, a także uwag i sugestii wyrażanych przez uczestników poprzednich edycji Rankingu. Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest odpowiednia liczba punktów, w zależności od wagi pytania. W każdym obszarze można zdobyć maksymalnie 100 punktów, co oznacza również, że waga przypisana poszczególnym obszarom jest jednakowa.

W procesie weryfikacji prawidłowości uzyskanych odpowiedzi oraz ustalania wyników Rankingu uczestniczy firma Deloitte. Przesłanie wypełnionej ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie weryfikacji przedstawionych danych, np. sprawdzenie dokumentów, spotkania z osobami odpowiedzialnymi za wybrane obszary – z udziałem przedstawicieli firmy Deloitte.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015, na której zostały zaprezentowane wyniki 9. już zestawienia największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W tegorocznej odsłonie Rankingu wzięły udział 74 firmy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm przygotowywany jest przez Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego dla Dziennika Gazety Prawnej, weryfikowany przez PwC. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia.

TOP 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015

  1. DB Schenker Logistics
  2. Orange Polska
  3. Polpharma
  4. Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
  5. GlaxoSmithKline
  6. Bank Handlowy w Warszawie SA
  7. Bank Zachodni WBK
  8. Danone Sp. z o.o.
  9. Kompania Piwowarska
  10. Grupa Lotos SA / PKN Orlen (ex-aequo)

Wyniki poszczególnych edycji rankingu