„Zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania wśród pracowników biurowych”

„Zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania wśród pracowników biurowych”

Jak wynika z badania KPMG w Polsce aż 3 na 4 pracowników biurowych uważa, że wykorzystywane przez nich wydruki są niezbędne. Jednocześnie tylko 15% deklaruje wykorzystanie papieru ekologicznego. Prywatnie 27% Polaków czyta gazety już tylko w formie elektronicznej, ale w przypadku książek odsetek ten wynosi zaledwie 9%. Ze wszystkich działań proekologicznych najbardziej powszechna jest segregacja śmieci, zarówno w pracy, jak i w domu. KPMG jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15% respondentów badania świadomie drukuje w miejscu pracy na papierze ekologicznym. Co istotne ponad połowa badanych w ogólne nie wiedziała, jakiego rodzaju papieru używa. Największy brak świadomości w tej kwestii przejawili pracownicy największych firm.

Aż 3 na 4 pracowników biurowych przyznało, że wykonywane przez nich wydruki są niezbędne i nie są w stanie z nich zrezygnować. Tymczasem tylko co piąty uczestnik badania był przeciwnego zdania.

W kwestii zachowań proekologicznych związanych ze sferą zawodową najbardziej popularne jest segregowanie śmieci (55% wskazań). Z badania wynika, że dostęp do koszy do selektywnej zbiórki odpadów najczęściej zapewniają firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników.

>> POBIERZ: Raport KPMG_Zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania wśród pracowników biurowych

 

O AKCJI NO PRINTING DAY:

No printing Day to inicjatywa KPMG w Polsce realizowana od 2012 r. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jej głównym celem jest zachęcenie firm, instytucji i osób prywatnych do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień tj. zawsze w pierwszy piątek października danego roku., aby w realny sposób pozytywnie wpłynąć na środowisko. No printing Day to inicjatywa coroczna, ale warto o niej pamiętać w codziennej pracy.

O BADANIU:

Celem raportu KPMG w Polsce pt. „Zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania wśród pracowników biurowych” było sprawdzenie częstości podejmowania działań proekologicznych oraz poziomu zdigitalizowania wśród pracowników biurowych. W kręgu zainteresowania znalazły się zarówno zachowania podejmowane w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI. Respondentami były osoby czynne zawodowo, wykonujące pracę o charakterze biurowym. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. na próbie ponad tysiąca osób z całej Polski.

źródło: materiały prasowe firmy