Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania

Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania

Czy mężczyźni są gotowi na większe zaangażowanie w życie rodzinno-domowe, a kobiety zdają się tego nie dostrzegać? W jaki sposób różnice w percepcji sukcesu życiowego przekładają się na codzienne funkcjonowanie obok siebie przedstawicieli różnych pokoleń? Jakie bariery na swojej drodze zawodowej napotykają Polki i Polacy? Te i inne ważne zagadnienia dotyczące ról obejmowanych przez współczesne kobiety i mężczyzn zbadano w projekcie badawczym firmy Henkel Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania.

Badanie na zlecenie Henkel Polska,partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusza Karty Różnorodności, przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie Polaków (n=1008) przez firmę Maison & Partners w drugiej połowie 2017 r. Miało ono na celu przeanalizowanie różnic między kobietami i mężczyznami w percepcji podziału ról i obowiązków w gospodarstwach domowych a także trudności, z jakimi przychodzi zmagać się współczesnym Polkom i Polakom na rynku pracy.

POBIERZ >> Współcześni Polacy i Polki – nowe role, nowe wyzwania – wyniki badania

INFORMACJE O BADANIU

Badanie „Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania” zostało przeprowadzone w drugiej połowie 2017 r. przez instytut badawczy Maison & Partners na zlecenie firmy Henkel Polska. Celem badania było poznanie opinii i postaw Polaków w zakresie postrzegania podziału ról między kobietami i mężczyznami oraz zrozumienie barier na polskim rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym ARIADNA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N= 1008.