Women in the workplace 2017

Women in the workplace 2017

„Kobiety w miejscu pracy 2017” to kompleksowe badania nad sytuacją kobiet w biznesie w Ameryce. Badania są częścią długoterminowego partnerstwa między McKinsey & Company i LeanIn.Org, którego celem jest dostarczenie organizacjom informacji potrzebnych do promowania przywództwa kobiet i zapewnienia równości płci.

POBIERZ RAPORT: Women in the workplace

Kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane na wszystkich szczeblach biznesu w Ameryce Północnej, mimo że od ponad 30 lat to więcej kobiet niż mężczyzn zdobywa tam wyższe wykształcenie, wynika z kolejnej edycji raportu „Women in a workplace”. Autorzy raportu wskazują jednak na ciągły wzrost liczby firm, które działają na rzecz różnorodności płci – tegoroczny raport jest już trzecim z rzędu z rekordowo wysokim wskaźnikiem takich działań.

Kobiety w miejscu pracy 2017

Pomimo tego zobowiązania, postępy w zwiększaniu udziału kobiet na nawyższych stanowiskach są zbyt powolne – a nawet mogą się zatrzymać, oceniają autorzy badania „Kobiety w miejscu pracy 2017” (LeanIn.Org i McKinsey) i skupiają się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie „z czego to wynika”. Starają się ją znaleźć na podstawie danych z 222 firm zatrudniających ponad 12 milionów osób, a także z badania ponad 70 000 pracowników i serii wywiadów.

Jedną z najważniejszych przyczyn braku postępu jest przyczyna bardzo prosta: jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością wciąż mamy do czynienia z wieloma niewiadomymi (blind spotka). Nie możliwe jest rozwiązanie problemów, których nie widzimy, nie rozumiemy i z którym po prostu nie zdajemy sobie sprawy.

Wielu pracowników uważa, że ​​kobiety są dobrze reprezentowane w zarządach i na najwyższych stanowisku, gdy widzą tylko nieliczne. A ponieważ jest im wygodnie z obecnym stanem rzeczy, nie czują pilnej potrzeby zmian. Co więcej, wielu mężczyzn nie w pełni rozumie bariery, które utrudniają kobietom rozwój i w pracy. W rezultacie są mniej zaangażowani do zapewnienia różnorodności płci w miejscu pracy, a zmiana sytuacji bez ich udziału nie jest możliwa.

Mapa drogowa do różnorodności

W publikacji znajdują się nie tylko wyniki badania, które nie dotyczą rynku polskiego, ale także propozycje poprawy sytuacji poprzez działania angażujące pracowników na rzecz różnorodności, które mogą być także przydatne i inspirujące dla organizacji w Polsce.

W „mapie drogowej do różności płciowej” znalazły się praktyczne wskazówki dla pracodawców, w których znajdziemy m.in. podkreślenie istotności takich działań jak:

  • Zainteresowanie, uzmysłowienie korzyści wynikających z różnorodności w miejscu pracy
  • zainwestowanie w szkolenia
  • upewnienie się, że rekrutacja, polityka awansów i wydawanie opinie jest prowadzone sprawiedliwie
  • umożliwienie pracownikom dopasowywania pracy do swojego życia – zwiększenie elastyczności
  • odpowiedzialność za wyniki działań

Raport jest dostępny bezpłatnie na stronach autorów i naszej Bazie Wiedzy o CSR.

POBIERZ RAPORT: Women_in_the_Workplace_2017

źródło: tłumaczenie własne wstępu do Raportu

Pliki do pobrania:

Women_in_the_Workplace_2017