Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world

Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world

Raport “Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world” został opracowany przez SDG Watch Europe. Jednym z celów publikacji jest przyjrzenie się realizacji założeń Agendy 2030 przez Unię Europejską. Zdaniem autorów dochodzi bowiem do ignorowania negatywnego oddziaływania niektórych z jej polityk i praktyk na inne części świata.

Według autorów raportu Unia Europejska ma jeden z najgorszych na świecie śladów środowiskowych (ang. „environmental footprint”) w przeliczeniu na mieszkańca, a niezrównoważony styl życia Europejczyków opiera się na wykorzystaniu zasobów i pracy w innych częściach świata. Spójność polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju (ang. „policy coherence for sustainable development”, PCSD) wymaga pełnego uwzględnienia skutków ubocznych polityki europejskiej oraz dominujących w Europie wzorców produkcji i konsumpcji.

Raport koncentruje się na wybranych obszarach poszczególnych polityk unijnych, których zewnętrzne skutki, według autorów publikacji, nie są brane pod uwagę w sposób należyty.

Pobierz publikację>>>