The Sustainable Development Goals (SDGs): The Value for Europe

The Sustainable Development Goals (SDGs): The Value for Europe

Badania przeprowadzone przez Frost & Sullivan i GlobeScan na zlecenie CSR Europe pokazują, że chociaż SDG już zostały przyjęte przez licznych liderów biznesu, management pozostaje jednak często daleki od ich narracji. Badanie ostrzega, że chociaż poczyniono postępy, konieczne jest wzmocnienie współpracy w celu osiągnięcia założeń Agendy2030 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju zapewniają wspólny język dla sektora prywatnego i publiczny i stanowią dla Europy kluczową okazję do wspierania trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzenia społeczeństwa włączającego i zapewnienia zaufania do Europy.

The Sustainable Development
Goals (SDGs): The Value for Europe