The Role of Business in Education for Sustainable Development

The Role of Business in Education for Sustainable Development

Edukacja jest jednym z najważniejszych motorów napędowych rozwoju ludzkości, a także istotnym elementem Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pomaga ludziom zdobywać umiejętności i wiedzę, dzięki którym mogą podnosić swoje kompetencje, znaleźć dobrą pracę i przyczynić się do rozwoju dobrobytu i dobrego samopoczucia w długofalowej perspektywie. Uczenie się przez całe życie będzie jeszcze ważniejsze dla poruszania się w szybko zmieniających się warunkach pracy i wykonania ambitnego planu wyznaczonego przez SDGs. Jak podkreślają autorzy raportu „The Role of Business in Education for Sustainable Development”, biznes ma silną motywację, aby w pełni uczestniczyć w działaniach związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. Postęp w zakresie SDGs jest bezpośrednio powiązany z pojawiającymi się możliwościami biznesowymi i ryzykami związanymi z gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną wyposażając swoich pracowników w umiejętności i wiedzę potrzebną do jak najlepszego wykorzystania szans na długofalowy rozwój. Raport ma być wsparciem dla biznesu w podejmowaniu działań na rzecz edukacji i realizacji SDGs. W publikacji przedstawiono dobre praktyki firm i rekomendacje dla biznesu, które mają na celu podniesienie świadomości, zainicjowanie nowych pomysłów i inspirowanie do podejmowania współpracy.