The Responsible Business Trends Report 2018

The Responsible Business Trends Report 2018

„The Responsible Business Trends Report 2018” to czwarta edycja corocznego raportu tworzonego przez Ethical Corporation. Publikacja zawiera przegląd nowych trendów pojawiających się w strategiach zrównoważonego rozwoju firm. 

W raporcie wskazano, w jaki sposób strategia zrównoważonego rozwoju zmienia się na całym świecie, na jakie obszary działalności ma wpływ oraz jak wpływają na to Cele Zrównoważonego Rozwoju i porozumienie paryskie. Badania bazują się na ponad 1500 przeanalizowanych praktykach CSR zgłoszonych z całego świata.

Autorzy stwierdzają, że dochodzi do dużych zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Jako przykład podają decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu USA z porozumienia paryskiego, która mogła doprowadzić je do fiaska i skłonić inne państwa do rezygnacji z realizacji założeń przyjętych podczas COP21.

Pobierz publikację>>>