The Global Opportunity Report 2018

The Global Opportunity Report 2018

DNV GL, United Nations Global Compact i organizacja Sustainia opublikowały po raz 4. raport Global Opportunity Report, w którym pokazują szanse dla rozwoju zrównoważonego biznesu, wynikające z największych światowych wyzwań.

Autorzy zidentyfikowali rynki, które radzą sobie z odpowiedzią na różnorodne wyzwania, od efektywnego wykorzystania wody w rolnictwie poprzez technologie wykorzystujące drony do produkcji żywności, po wykorzystanie zdolności zaawansowanej sztucznej inteligencji, aby zapewnić cyberbespieczeństwo.

W poprzednich raportach autorzy skupiali się na pięciu największych zagrożeniach na świecie. W tym roku przyjęte zostało jednak inne podejście i opracowując wyniki skupiono się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, które, na chwilę obecną, mają najmniejszą szansę na zrealizowanie do 2030 r.

Ponad dwa lata po przyjęciu 17 celów jasne jest, że nie wszystkie z nich są na tym samym etapie realizacji. Stało się to szczególnie widoczne w raporcie DNV GL pt. „Przyszłość statku kosmicznego Ziemia„, w którym argumentowano, że cel 10, Mniej nierówności, cel 12, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, cel 13, Akcja klimatyczna i cel 14, Życie pod wodą są dalekie od stanu zaawansowania, który umożliwiłby realizację ich założeń w ciagu 12 lat.

Właśnie te cztery cele stały się głównym tematem nowego Global Opportunity Report, poniważ pilne zwiększenie wysiłków w zakresie ich realizacji zostało potwierdzone w ostatnich raportach i badaniach. Na przykład ryzyko związane ze środowiskiem i klimatem znajduje się na szczycie listy ryzyka w raporcie Global Risks Report 2018 wydanego przez World Economic Forum, a dokumentacja Oxfam’s Reward Work, Not Wealth  dokumentuje globalne nierówności i wskazuje, że najbogatszy jeden procent populacji Ziemi zarobił 82 procent całego wygenerowanego w ubiegłym roku zysku.

Cztery trudne Cele, 10 szans na ich realizację

W opublikowanym pierwszego lutego raporcie zaprezentowano 10 rozwiązań/szans dla 10., 12., 13. i 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju wraz z przykładami działań 40 organizacji, które są zaangażowane w ich realizację.

Cel 10, Mniej nierówności

Unchaining Land Rights: Odblokowanie praw do ziemi za pomocą blockchain.

Illuminating Supply Chain: Poprawa przejrzystości łańcucha dostaw za pomocą blockchain.

Cel 12, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Alternative Food Sources: Włączenie owadów w proces produkcyjny

Construction in Progress: Ponowne przemyślenie procesów konstrukcji, aby skupić się na długowieczności, możliwości naprawy, odzyskiwaniu i ponownym wykorzystaniu materiałów.

Reuse to Repower: Podwojenie żywotności akumulatorów EV

Doubling the lifetime of EV batteries in stationary energy storage.

Cel 13, Akcja klimatyczna

Upcycling Carbon: Wykorzystanie wychwyconego CO2 w nowych materiałach i produktach.

Keeping it Cool: Chłodzenie wszystkiego, od budynków mieszkalnych do centrów danych za pomocą energooszczędnych metod.

Sustainable Shipping: Zmniejszenie uzależnienia przemysłu żeglugowego od paliw kopalnych.

Cel 14, Życie pod wodą

Reimaging Plastics: Przemyślana produkcja i wykorzystanie plastiku, szczególnie w produktach jednorazowego użycia

Alternative Aquaculture: Przekształcenie akwakultury poprzez zapewnienie alternatywnego źródła paszy oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

CZYTAJ LUB POBIERZ RAPORT

 

źróło: https://issuu.com/sustainia/docs/global_opportunity_report_2018