The 2019 Sustainability Leaders

The 2019 Sustainability Leaders

Raport „The 2019 Sustainability Leaders” zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez The GlobeScan i SustainAbility. Autorzy przepytali 800 ekspertów reprezentujących środowisko biznesowe, rządowe, pozarządowe i akademickie z 78 krajów o ocenę postępów poczynionych od Szczytu Ziemi w 1992 roku.

W ramach badań analizie poddano poglądy ekspertów na temat tego, które przedsiębiorstwa są uważane za wiodące w włączaniu zrównoważonego rozwoju do ich strategii biznesowej, a także które organizacje pozarządowe wnoszą największy wkład w realizację założeń Agendy 2030.

Badanie GlobeScan-SustainAbility Leaders Survey z 2019 r. pokazuje bardziej zrównoważoną ocenę krajobrazu przywództwa korporacyjnego. Badania również ujawniają, że integracja wartości zrównoważonego rozwoju i uczynienie zeń podstawę modelu biznesowego to kluczowe cechy uznawane przez ekspertów jako definiujące przywództwo korporacyjne.

Pobierz publikację>>>