System kaucyjny. Fakty i mity

System kaucyjny. Fakty i mity

Celem, jaki postawili sobie autorzy publikacji Deloitte „System kaucyjny. Fakty i mity”, jest edukacja producentów i konsumentów w zakresie zarządzania odpadami i ich recyclingiem. Publikacja poświęcona jest perspektywom wprowadzania systemu kaucyjnego.

Doświadczenia krajów, w których wdrożono system kaucyjny pokazują, że może on przynieść szereg korzyści takich jak wzrost poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, poprawę jakości surowca czy wzrost świadomości środowiskowej społeczeństwa. Jednocześnie idea systemu budzi wiele wątpliwości, a jego wprowadzenie dla żadnego z krajów nie jest łatwą decyzją.

Jak podkreślają autorzy, wdrożenie sprawnie funkcjonującego systemu kaucyjnego jest skomplikowanym procesem. Na drodze do jego wprowadzenia pojawia się szereg pytań odnośnie kształtu, kosztów, zasad funkcjonowania i wpływu na obecnie istniejące zależności.

Pobierz publikację>>>