Spotlight on Sustainable Development 2019: Reshaping governance for sustainability

Spotlight on Sustainable Development 2019: Reshaping governance for sustainability

Cztery lata po przyjęciu Agendy 2030 świat nie jest w stanie osiągnąć celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Większość rządów nie zdołała przekształcić transformacyjnej wizji Agendy 2030 w realną politykę transformacyjną. Co gorsza, ksenofobia i autorytaryzm rosną w coraz większej liczbie krajów.

Ale są oznaki zmian. Na całym świecie pojawiły się ruchy społeczne, z których wiele to młodzi ludzie i kobiety na czele. Nie tylko rzucają wyzwanie złej lub nieefektywnej polityce rządu, ale także podzielają fundamentalną krytykę podstawowych struktur społecznych, stosunków władzy i rozwiązań w zakresie zarządzania.

Zatem realizacja agendy 2030 nie jest tylko kwestią lepszych polityk. Zasadniczo rozwiązywanie przeszkód i sprzeczności we wdrażaniu agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju wymaga bardziej całościowych i bardziej rozległych zmian w sposobie i miejscu nadawania uprawnień, w tym poprzez instytucjonalne, prawne, społeczne, gospodarcze i polityczne zobowiązania do realizacji praw człowieka.

Innymi słowy, prosta aktualizacja oprogramowania to za mało – musimy ponownie odwiedzić i zmienić sprzęt zrównoważonego rozwoju.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają do odegrania kluczową rolę jako niezależne organy nadzorcze odpowiedzialne za rządy i organizacje międzynarodowe za ich (pozytywny lub negatywny) wkład w realizację agendy 2030.

Od 2016 r. Grupa Refleksji Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Opublikowała coroczny Raport Spotlight, oceniający realizację Agendy 2030 i przeszkody strukturalne w jej realizacji.

Raport Spotlight Report 2019 zagłębia się bardziej w (globalne) ustalenia dotyczące zarządzania i instytucje, które będą konieczne do wdrożenia alternatywnych polityk i uwolnienia potencjału transformacyjnego celów zrównoważonego rozwoju. Oferuje analizę i zalecenia dotyczące sposobów wzmocnienia integracyjnego i partycypacyjnego zarządzania oraz przezwyciężenia przeszkód i luk we wdrażaniu agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju. W ten sposób stanowi silny apel do światowych liderów tuż przed szczytem SDG we wrześniu 2019 roku.

Raport Spotlight jest wspierany przez szeroki wachlarz globalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych. Jest również informowany o doświadczeniach i raportach krajowych i regionalnych grup i koalicji z wielu części świata. Wkłady odzwierciedlają bogatą geograficzną i kulturową różnorodność ich autorów. Tym, co łączy cały wkład, jest przekonanie, że zmiana musi się rozpocząć na poziomie lokalnym i krajowym. Wymaga to wzmocnienia oddolnego zarządzania i spójności zarządzania oraz zapewnienia tym instytucjom odpowiedzialnym za realizację agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju odpowiednich środków finansowych i skutecznych instrumentów politycznych i prawnych.

Pobierz publikację >>>