Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Autorzy: Maciej Bernatt

Publikacja stanowi kompleksowe ujęcie zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy nauk prawnych, zwłaszcza w wymiarze konstytucyjnym i międzynarodowym.

Publikacja zawiera z jednej strony wnikliwą analizę norm społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a z drugiej z analizą norm wynikających z wdrażania aktów prawa międzynarodowego. Autor zestawia standardy zachowań przedsiębiorców, wyznaczone przez normy społecznej odpowiedzialności biznesu, ze standardami wynikającymi z norm prawnych. Książka stanowi także przegląd wybranych polskich i zagranicznych praktyk – pozytywnych oraz negatywnych – w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z  fragmentem publikacji.