SDG Index and Dashboards Report for European Cities

SDG Index and Dashboards Report for European Cities

SDG Index and Dashboards Report for European Cities został stworzony przez Sustainable Development Report. Publikacja zawiera przegląd wydajności 45 Europejskich stolic i metropolij na realizację 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

SDG Index and Dashboards Report for European Cities opiera się ona na wcześniejszych pracach przeprowadzonych przez SDSN w celu monitorowania celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym i niższym oraz na badaniu zakresu TELOS “Sustainability Monitoring of European Cities”, przygotowanym we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Raport kompiluje wyniki z gromadzenia danych i analiz produkowane przez różne instytucje europejskie i pozaeuropejskie, włączając Komisję Europejską za pośrednictwem Eurostatu, Agencję środowiska europejskiego, Europejską Agencję Energii, Wspólne Centrum Badawcze (WCB) oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Pobierz publikację>>>