Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration

Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration

Raport „Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions” Światowego Forum Ekonomicznego prezentuje wybrnych 16  zrównoważonych firm z rynków wschodzących, które tworząc niekonwencjonalne rozwiązania, pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój w swoich regionach.

Pobierz publikację Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration (8,6 MB, PDF)