Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Autorzy: Accreo Taxand, GES Investment Services

Data i miejsce wydania: 2011

Raport „Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa” został przygotowany przez zespół ekspertów firmy doradczej Accreo Taxand oraz GES Investment Services na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Celem rekomendacji dotyczących ujawniania danych pozafinansowych oraz doboru najwłaściwszych narzędzi wdrażania standardów zarządzania ryzykami (środowiskowymi, społecznymi, w obszarze ładu korporacyjnego) w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa było zidentyfikowanie barier z tym związane związane.

Treść raportu

Przygotowany raport składa się z trzech części. W pierwszej zostały uwypuklone najważniejsze informacje dotyczące zagadnienia raportowania kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporaycjnego)  oraz znaczenia danych pozafinansowych dla analityków z rynków finansowych oraz pozostałych interesariuszy.

Druga część prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie zarządzania ryzykami ESG oraz raportowania danych pozafinansowych.

Trzecia część prezentowanego raportu zawiera propozycje działań dla Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, których realizacja przyczyni się do skuteczniejszego zarządzania ryzykami ESG oraz do zwiększenia ilości i jakości ujawnianych danych pozafinansowych w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: Accreo Taxand

Pobierz publikację „Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa”

Pliki do pobrania:

RaportowanieESG_pp_ssp_2011