Raport: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka”

Raport: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka”

Autorzy: Grzegorz Piskalski

Data i miejsce wydania: Warszawa 2015

Raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria i praktyka” stanowi efekt trwającego półtora roku obywatelskiego monitoringu 227 spośród najważniejszych przedsiębiorstw działających w Polsce. Na prawie 130 stronach raportu przeanalizowanych zostało 16 branż pod kątem 12 wskaźników kluczowych dla odpowiedzialności biznesu – od praw człowieka przez raportowanie społeczne do walki z korupcją.

Zespół Fundacji nie tylko zbadał poziom deklaracji firm, ale również dogłębnie przeanalizował kluczowe problemy społeczne generowane przez polski biznes – raport zawiera 26 komentarzy eksperckich. Synteza „teorii” i „praktyki”, odważna analiza zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron polskiego biznesu, jak również odcięcie się od dobroczynności i filantropii na rzecz analizy rzeczywistego modelu biznesowego firm przesądza o innowacyjności i wyjątkowości tej publikacji. Stanowi ona najbardziej kompleksową diagnozę aktualnej kondycji CSR w Polsce, pisaną przystępnym dla odbiorcy, dalekim od korporacyjnej nowomowy językiem.

Wybór firm dokonany został w oparciu o kryterium najwyższych przychodów, wielkości zatrudnienia oraz znaczenie firm dla społeczeństwa. Pod uwagę – oprócz znanych z różnych rankingach i zestawień CSR branż – wzięto także specjalne strefy ekonomiczne czy spółki świadczące usługi komunalne. To pierwsze, realizowane przez niezależną, niepowiązaną z biznesem organizację, która samodzielnie wybrała monitorowane podmioty, nie pytając firm o zgodę.

Pobierz raport Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka