Przewodnik Dobrych Praktyk

Przewodnik Dobrych Praktyk

Z przedmowy:

Fundamentalne dla nas wartości i standardy zawarliśmy w Kodeksie postępowania Dostawców Grupy Polpharma. Dokument ten określa najważniejsze wymagania stawiane naszym Dostawcom w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz środowisko naturalne.

Strategia zrównoważonego łańcucha dostaw, której Kodeks jest integralną częścią, jest wyrazem naszej odpowiedzialności i gotowości do ciągłego podnoszenia standardów zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem, w różnych obszarach naszej działalności. To również nasza odpowiedź na oczekiwania wyrażane wobec firm, by aktywnie promowały one i działały na rzecz poszanowania praw człowieka i środowiska naturalnego.

Niniejsza publikacja przybliża zakres opracowanego przez nas Kodeksu, będąc praktycznym wsparciem we wdrażaniu na – szych oczekiwań. Przewodnik powstał przy współpracy z Dostawcami Grupy Polpharma. Cieszymy się, że nasi Dostawcy zaangażowali się w budowę zrównoważonego łańcucha dostaw i podzielili się swoimi dobrymi praktykami.

Pobierz publikację Polpharma – Przewodnik dobrych praktyk