Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami

Publikacja „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami.

W publikacji zawarto opisy ciekawych praktyk i standardów realizacji projektów wolontariackich.

Pobierz publikację Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami (755kb, PDF)