Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek – Raport

Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek – Raport

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, sygnatariusz Karty Różnorodności wraz z Konrad Adenauer Stiftung in Polen opublikowały raport poświęcony migracji i legalnej pracy obcokrajowców w Polsce.

Celem opisywanego w raporcie badania było zebranie informacji pozwalających na systematyczny opis i porównanie podstawowych charakterystyk firm zatrudniających cudzoziemców i cudzoziemki w porównaniu do firm ich niezatrudniających bez względu na lokalizację siedziby przedsiębiorstwa lub kraju pochodzenia zatrudnianych osób.

Autorzy starali się też zebrać jak najwięcej informacji na temat cech osób pochodzących spoza Unii Europejskiej zatrudnionych w polskich firmach. Przygotowane przez autorów narzędzia badawcze pozwoliły również na zebranie bardzo szczegółowychopinii na temat tego, które dokładnie elementy postępowania związanego z zatrudnianiem cudzoziemców i cudzoziemek sprawiają przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom najwięcej problemów i dlaczego (w ich opinii) właśnie te.

Pobierz raport >>