Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce Raport nt. aktywizacji zawodowej kobiet

Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce Raport nt. aktywizacji zawodowej kobiet

W raporcie nt. aktywizacji zawodowej kobiet czytamy, że aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy. Problem ten dotyczy szczególnie kobiet poniżej 24 roku życia oraz z grupy 55+.
Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” został przygotowany przez Deloitte CE. Materiał jest częścią ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, który Coca Cola Poland Services zainicjowała wspólnie z organizacją Sukces Pisany Szminką.

Pobierz Raport

Premiera raportu odbyła się 2 lutego 2017 podczas pierwszego spotkania w ramach Forum Rynku Pracy – inicjatywy powołanej do życia przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w odpowiedzi na złe prognozy dla polskiego rynku pracy.

Jednymi z kluczowych czynników wpływających na taką sytuację są demografia oraz aktywność zawodowa społeczeństwa. Jak pokazuje raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania na rynku pracy” na tle populacji Polski (38,44 mln) oraz liczby ludzi w wieku produkcyjnym (23,98 mln), wskaźnik osób pracujących wypada bardzo niekorzystnie (16,10 mln). Ponadto wskutek starzenia się ludności od 2010 r. w Polsce ubyło niemal 1 mln osób w wieku produkcyjnym. Ten niekorzystny efekt dla gospodarki jest pogłębiany przez niski wskaźnik aktywności zawodowej kobiet. Wynosi on 61,4% i jest znacząco niższy nie tylko od średniej aktywności mężczyzn (74,8%) lecz także kobiet pracujących w Unii Europejskiej (67,1%)