Odpowiedzialny biznes. Dialog społeczny. Nowoczesne Mazowsze

Odpowiedzialny biznes. Dialog społeczny. Nowoczesne Mazowsze

Autorzy: Jan Czarzasty

Data i miejsce wydania: Warszawa 2011

Projekt „CSR na Mazowszu”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy, w okresie wrzesień 2010 – kwiecień 2011. Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw mazowieckich w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), poprzez budowanie świadomości i wzrost wiedzy wśród pracodawców i pracowników na temat CSR.

W publikacji „Odpowiedzialny biznes. Dialog społeczny. Nowoczesne Mazowsze” znajdziemy m.in. ocenę inicjatyw CSR z perspektywy reprezentacji pracowniczej, a także raport z badań prowadzonych od września do listopada 2010. Jak wynika z badań, na terenie Mazowsza termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” jest raczej nieznany: spośród 500 zbadanych, jedynie 6% zadeklarowało, że spotkało się z tym terminem i wie dokładnie co on oznacza. W dalszej części badania, respondenci odpowiadają na pytania dotyczące faktycznej odpowiedzialności firm w Polsce (jedna trzecia jest przekonana, że firmy zachowują się odpowiedzialnie wobec społeczeństwa), inicjatyw CSR-owych firm (wolontariat pracowniczy, edukacja zdrowotna pracowników, praktyki zwiększające partycypację pracowniczą, ułatwienia w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, jawność w stosunkach wewnętrznych, angażowanie biznesu w życie lokalnych społeczności).

Następnie, respondenci odnieśli się do problemów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu Mazowsza: zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie, różnice w poziomie rozwoju, stan infrastruktury itp.

Pobierz publikację