Nowe przewagi konkurencyjne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim

Nowe przewagi konkurencyjne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim

Publikacja poprzedzająca cykl szkoleń z zakresu: strategii odpowiedzialnego zarządzania firmą, budowania relacji z otoczeniem społecznym, odpowiedzialnego zarządzania mała firmą. Publikacja i szkolenia mają na celu wzmocnienie świadomości koncepcji odpowiedzialnej przedsiębiorczości oraz umożliwić dostęp do profesjonalnej wiedzy w tym zakresie.

Wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu