Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure

Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure

Global Reporting Initiative opublikowała  przewodnik  po standardach GRI i możliwości ich wykorzystania do realizacji założeń Dyrektywy dotyczącej ujawniania danych niefinansowych i dotyczących różnorodności. Nowe przepisy wynikające z dyrektywy unijnej 2014/95/UE, zostały zapisane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2016 zmieniającej Ustawę z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz.61). 

Pierwsza część dokumentu zawiera ogólne informacje na temat Dyrektywy i standardów GRI oraz opisuje wspólne tematy, które poruszają obydwa dokumenty.

Druga część zawiera „tabele powiązań”, które pokazują, które Standardy GRI korespondują i umożliwiają realizację poszczególnych założeń Europejskiej Dyrektywy (2014/95/UE).

Pobierz Raport