Jak transformacja cyfrowa wpłynie na nasze życie?

Jak transformacja cyfrowa wpłynie na nasze życie?

W raporcie OECD „How’s Life in the Digital Age?” przyjrzano się, w jaki sposób transformacja cyfrowa już wpływa i będzie wpływała w przyszłości na życie człowieka.

Według autorów raportu rozwój nowych technologii będzie miał wpływ na 11 wskaźników dobrobytu człowieka:

 • dochód i bogactwo,
 • praca i zarobki,
 • mieszkalnictwo,
 • stan zdrowia,
 • edukacja i umiejętności,
 • równowaga między życiem zawodowym a prywatnym,
 • zaangażowanie obywatelskie i zarządzanie,
 • powiązania społeczne,
 • jakość środowiska,
 • bezpieczeństwo osobiste,
 • subiektywne samopoczucie.

W publikacji wskazano 39 kluczowych skutków cyfrowej transformacji dla dobrobytu ludzi. Wpływ ten może być pozytywny, ponieważ technologie cyfrowe poszerzają granice dostępności informacji i zwiększają produktywność ludzką. Może być on również negatywny. Nowe technologie niosą bowiem ryzyko dla dobrobytu ludzi poprzez zjawiska i narzędzia takie jak cyberprzemoc czy dezinformacja.

Przejdź do publikacji>>>