Insights from the Reporting Exchange: ESG reporting trends

Insights from the Reporting Exchange: ESG reporting trends

Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) i Rada ds. Standardów Prezentowania Klimatu (Climate Disclosure Standards Board CDSB) opublikowały nowy raport, który przedstawia trendy w raportowaniu globalnym i regionalnym na temat środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

 

POBIERZ RAPORT >>