Indeks odpowiedzialności społecznej klubów sportowych w Polsce – charakterystyka narzędzia

Indeks odpowiedzialności społecznej klubów sportowych w Polsce – charakterystyka narzędzia

Na stronie Sportimpakt, komórki Centrum Wyzwań Społecznych UW, opublikowano charakterystykę indeksu odpowiedzialności społecznej klubów sportowych w Polsce. W dokumencie opisano również proces zbierania danych w projekcie. Narzędzie w założeniu ma umożliwić ocenę i poznanie zaangażowania w odpowiedzialność społeczną klubów sportowych w Polsce. Patronem medialnym projektu jest portal Odpowiedzialnybiznes.pl

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>