How CFOs can manage sustainability risks and create long-term value

How CFOs can manage sustainability risks and create long-term value

Raport Deloitte opisuje rolę dyrektorów finansowych w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem, budowaniem wartości i ochroną marki.

POBIERZ PUBLIKACJĘ 

Rosnący wzrost znaczenia ryzyk środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) wymaga coraz więcej uwagi dyrektorów finansowych (CFO). Firmy, które nie dostrzegą ich znaczenia mogą zostać zaskoczone gdy ryzyka takie staną się nagle najważniejszym punktem strategii biznesowej.

Wystarczy wyobrazić sobie następujące sytuacje:

  • z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych firma produkująca napoje popada w spór z lokalną społecznością i traci możliwość pozyskiwania wody;
  • firma nowych technologii nie biorąc pod uwagę głosów swoich wykfalifikowanych pracowników doprowadza do fali odejść, co obniża jej konkurencyjność na rynku;
  • firma o uznanej marce traci na reputacji gdy wychodzą na jaw przypadki naruszeń praw człowieka w jej łańcuchu dostaw.

Wszystkie te przykłady pokazują jak silne jest powiązanie ryzyk ESG z długoterminową kondycją finansową firmy. CFO powinni bronić zrównoważonych praktyk biznesowych i raportowania ryzyk ESG. Dla wszystkich, którzy widzą wartości jakie można wydobyć z tych kwestii, przydatna będzie nowa publikacja Deloitte dotycząca roli dyrektorów finansowych w zarządzaniu ryzykami ESG.

źródło: tłumaczenie własne informacji prasowej