GRI Annual Report 2011/12

GRI Annual Report 2011/12

Autorzy: Global Reporting Initiative (GRI)

Data i miejsce wydania: 2012

GRI opublikowało swój roczny raport 2011/12, w którym wskazuje na istotną rolę polityki w upowszechnianiu raportowania społecznego jako standardu biznesowego.

W badaniu opublikowanym w 2011 roku przez KPMG zaznaczono wzrost raportów społecznych w krajach, w których istnieją regulacje na poziomie krajowym: w regionie nordyckim, we Francji, RPA, Chinach i Indiach.

W swoim raporcie rocznym Global Reporting Initiative (GRI) podsumowuje rozwój polityk dot. raportowania społecznego na świecie w ciągu ostatniego roku, a także wkład GRI w zachęcanie do tworzenia polityk.

Jak czytamy w raporcie, coraz więcej firm domaga się informacji nt. zrównoważonego rozwoju od swoich dostawców w łańcuchu dostaw, w większości zlokalizowanych w gospodarkach wschodzących i w krajach rozwijających się. Jak pokazało badanie KPMG, niemal 60% największych firm w Chinach raportuje nt. CSR, a z danych GRI wynika, że nastąpił 15% wzrost raportowania społecznego w firmach afrykańskich.

W celu rozpowszechnienia raportowania społecznego GRI tworzy nową generację swoich wytycznych do raportowania G4, które będą opublikowane w maju 2013 r.

Źródło: GRI

Pliki do pobrania:

GRI-Annual-Report-2011-2012