Global Happiness Policy Report 2018

Global Happiness Policy Report 2018

Raport Global Happiness Policy Report (Raport Globalnej Polityki Szczęścia) zawiera pierwsze efekty działań Globalnej Rady Szczęścia, któej celem jest zbieranie najlepszych praktyk w zakresie polityki dotyczącej szczęścia. Jako publikacja towarzysząca do „World Happiness Report” (WHR) – poświęconej temu które kraje i dlaczego, są szczęśliwe – Raport pomaga wypełnić lukę, w jaki sposób pomóc krajom rozwiniętym w nauce o szczęściu i zastosowaniach politycznych. Raport został przedstawiony na Światowym Szczycie Rządowym (World Government Summit), które odbyło się w Dubaju w dniu 10 lutego 2018 r.

Po wprowadzeniu i ogólnej syntezie tematu przygotowanej przez profesora Johna Helliwella, raport na temat polityki dostarcza wyniki prac sześciu zespołów ekspertów. Sześć rozdziałów tematycznych dzieli się na dwie grupy po trzy rozdziały. Rozdziały w pierwszej grupie koncentrują się na najlepszych praktykach dotyczących polityki na rzecz szczęścia na poziomach rządowych i regionalnych, a dotyczących zdrowia, edukacji i zatrudnienia. Rozdziały w drugiej grupie odnoszą się do zagadnień przekrojowych, które mogą zainteresować różnorodne instytucje: osobiste szczęście, miasta i mierniki.

Raport zawiera następujące rozdziały:

  • Dobre zarządzanie w 21 wieku – Jeffrey Sachs
  • Globalna synteza polityki szczęścia 2018 – Johna Helliwella
  • Choroba psychiczna niszczy szczęście i nie ma kosztów leczenia – Richarda Layarda
  • Pozytywna edukacja – Martin Seligman i Alejandro Alder
  • Praca i dobre samopoczucie: globalna perspektywa – Jan Emmanuel De Neve
  • Dobre samopoczucie społeczne: badania i polityka Ed Diener i Robert Biswas-Diener
  • Szczęśliwe miasta w inteligentnym świecie autorstwa Aishy Bin Bishr
  • Doświadczenia krajów z dobrym samopoczuciem i miarą szczęścia przez Martine Durand

Pobierz raport >> 

Wszelkie pytania dotyczące mediów prosimy kierować na adres info@happinesscouncil.org