GCNP Yearbook 2019/20

GCNP Yearbook 2019/20

Global Compact Yearbook Poland 2019/20 przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności dobre praktyki biznesowe w tym zakresie w Polsce.

Jak co roku Global Compact Network Poland publikuje swój strategiczny raport, w którym prezentowane są wszystkie wydarzenia z lat 2018-2019 realizowane z partnerami rządowymi oraz biznesowymi. Coroczna publikacja tradycyjnie jest poświęcona działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym roku zaprezentowane zostały działania polskich członków UN Global Compact, które głównie skoncentrowały się na wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi, ekologią oraz etyką w biznesie.

Pobierz publikację >>>