Future Trends in Sustainability Reporting

Future Trends in Sustainability Reporting

Global Reporting Initiative (GRI) i Think Tank SustainAbility opublikowały raport będący wynikiem spotkania GRI Corporate Leadership Group on Reporting 2025 i prezentujący cztery główne trendy wpływające na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs): zmiany klimatu, prawa człowieka, nierówności płacowe i technologie.

Zaprezentowane w dokumencie spostrzeżenia mają na celu dostarczenie organizacjom przygotowującym raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju, praktycznych wskazówek i umożliwienie odpowiednio wczesnego zareagowania na zagrożenia i szanse przed nimi stojące na drodze do realizacji celów SDGs.

Pobierz Raport