Evaluating Progress Towards the Sustainable Development Goals

Evaluating Progress Towards the Sustainable Development Goals

Trzy dekady po opublikowaniu przez tzw. Komisję Brundtland raportu „Our Common Future” (Wspólna przyszłość) specjaliści ocenili postęp działań jakie wspólnota międzynarodowa podjęła w kwestii zrównoważonego rozwoju, jako niewystarczający. Organizacja SustainAbility postanowiła zbadać gdzie dokładnie są robione błędy, kto jest za nie odpowiedzialny i gdzie należy szukać szans na poprawę sytuacji i przyspieszenie procesu osiągnięcia rozwoju zrównoważonego. W opublikowanym raporcie „GlobeScan” / SustainAbility Survey (GSS) organizacja skoncentrowała się na zbadaniu postępów osiągniętych w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs lub Global Goals).

 

POBIERZ RAPORT

Cele zostały uzgodnione przez państwa członkowskie ONZ wraz ze społeczeństwem obywatelskim i biznesem dopiero w 2015 r., więc oczekiwane postępy są odpowiednio ograniczone.

Co wynika z badania

Poproszono ponad 500 specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju o ocenę postępów we wdrażaniu każdego z 17 celów ONZ, uszeregowanie ich pod względem pilności osiągnięcia i podzielenie się wiedzą na temat realizacji priorytetów we własnych organizacjach. Eksperci jednogłośnie zgodzili się, że dotychczasowe działania społeczeństwa w zakresie wdrażania rozwoju zrównoważonego zarówno ogólnie jak i przyglądając się konkretnie tematowi SDGs nie są zadowalające.

Najgorzej ocenione zostały postępy w osiągnięciu celów 1, 5 i 14 (Koniec z ubóstwem, Równość płci i Życie pod wodą). Za najważniejsze dla ogólnego postępu i trwałego rozwoju uznano natomiast, działania na rzecz klimatu, poprawę jakości edukacji oraz odpowiedzialną konsumpcję i produkcję. Jako najbardziej postępowe w realizacji celów postrzegane są organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy społeczni oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. Najwięcej krytyki zebrały rządy krajowe i sektor prywatny.

Są też pozytywne wnioski. Badanie wykazało rozwój współpracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, których  publikacja pomogła przedstawicielom biznesu usystematyzować ich działania w kierunku rozwoju zrównoważonego.

Według pytanych ekspertów firmy zaczynają widzieć także materialny potencjał jaki ze sobą niosą SDGs, a nie postrzegają je wyłącznie jako obowiązek wynikający z nacisków wewnętrznych i zewnętrznych lub ze względu działania konkurencji.

Według autorów publikacji, wyniki badań wskazują na złożoność problemów związanych z osiąganiem zrównoważonego rozwoju, które stoją przed globalną społecznością i pilną potrzebę nowych form przywództwa, mogących zapewnić nowe systemy i modele biznesowe.